Информация

Следните правила и процедури са установени с цел да осигурят качество и продължителност на обучението. Изисква се същите да се спазват от всички ученици по време на тяхното обучение.

 

Обща информация:

 • Китарното училище работи през цялата календарна година с изключение на определен период от време през лятото, който се определя от преподавателя.
 • Обучението се извършва по английска методика и методика на Yamaha Music Education System.
 • Таксата за обучение се плаща за период (4 или 12 седмици), а не за урок (за по-подробна информация вижте страницата “Записване”).

 

Задължения на преподавателя към вас:

 • Да предостави музикално образование с високо качество.
 • Да не отменя или пренасрочва уроци с изключение в случай на боледуване *.
 • Да започва и свършва всички уроци навреме. Ако на преподавателя се наложи да закъснее, ще бъдете своевременно информирани.
 • Ако се наложи да откажете урок поради основателна причина, преподавателят ще се опита да определи друго време за провеждане на пропуснатия урок **.
 • Да предостави в края на всяка учебна година писмена атестация за всеки отделен ученик, желаещ това.

 

Вашите задължения към преподавателя:

 • Да пристигате подготвени и навреме за вашия урок. Ако мислите, че ще закъснеете, моля обадете се своевременно на преподавателя.
 • Да платите таксата за обучение преди започването на уроците за съответния период***.
 • Да следвате внимателно инструкциите, дадени ви от преподавателя и упражнявате наученото по време на урока редовно вкъщи (това е по-важно от урока).
 • Да преглеждате кореспонденцията, която сте получили от преподавателя.

 

Условия:

 • Ако имате оплаквания, проблеми или препоръки, моля споделете с преподавателя за това.
 • Не се приема никаква форма на агресия от страна на учениците или техните родители. Ако това се случи, учениците ще бъдат помолени да напуснат.

 

* Преподавателят си запазва правото да пренасрочи урока на всеки отделен ученик (група), ако професионалните му ангажименти изискват това. Ще бъде направено така, че това да бъде сведено до абсолютен минимум.

** Ако това се окаже невъзможно за урок, който е бил отказан от преподавателя, сумата за съответния урок ще ви бъде възстановена в края на съответния период. При пропускане на урок от страна на  ученик без 24 часово предизвестие от провеждането на самия урок, не се предвижда допълнителен такъв за този, който го е пропуснал. Пропуснат групов урок от страна на един от учениците в групата не се взима допълнително като индивидуален урок от съответния ученик.

*** При неспазване установените по-горе правила и процедури, преподавателят си запазва правото да прекрати взаимоотношенията си с конкретния ученик.

 

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

 

 

 

 

Казвам се Найден Дойнов и съм роден в гр. Сливен. Завършил съм бакалавърска степен в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство – гр. Пловдив със специалност китара и магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ по специалността “Ръководство на вокални и инструментални състави”.
Занимавам се с преподавателска дейност от 1992 година. Имам дълъг професионален и педагогически опит в България и зад граница в страни като Турция, Кипър и Дубай. Работил съм дълго време в системата на Yamaha Music Foundation, Guildhall School of Music & Drama, Trinity College London и Associated Board of the Royal School of Music. Аз и мои ученици имаме редица участия в конкурси и фестивали както в страната, така и извън нея.


Top
show
 
close
facebook linkedin youtube