Визия

 

 

 

 

Всеки един Човек има своите вродени музикални способности. Всеки може да развие тези способности независимо от своята възраст. Тезата, че музиката оказва ползотворен ефект върху интелектуалното развитие, се подкрепя и изтъква от все повече и повече образователни и здравни специалисти. Уменията, придобити в музиката, могат благоприятно да се използват във всички сфери от живота. Музиката учи на хармония, на организация, на ритъм, на такт. Нещо повече, музиката е забавна, което може да се превърне в източник на безкрайно удоволствие за цял живот.

 

Мисия:

 • Да популяризира китарното изкуство.
 • Да насърчи извличането на удоволствие от музиката за всички възрастови групи.
 • Ангажира се да осигури музикално обучение с високо качество на достъпни цени за всички, които го търсят.
 • Да предразположи учениците да осъзнаят своя потенциал и да споделя постиженията им с обществеността.

 

Визия:

 • В началото си музикалната програма е жанрово ориентирана и се основава на класическата музика.
 • В по-късните етапи от обучение се поставят акценти върху джаз, блус, рок, испанска и латиноамериканска музика.
 • Ще ви бъде осигурено качествено обучение, съобразено с нуждите на всеки отделен ученик.
 • Осигуряване на напълно систематизирано обучение по музикална теория на желаещите да я изучават.
 • Насърчаване участието както в различни ансамблови формации, така и в китарен ансамбъл.
 • Представяне разнообразна възможност на всички обучаващи се да се изявяват на сцена като критичен елемент от обучението по музика.
 • Спомагане участието в конкурси и фестивали както на национално, така и на международно ниво.
 • Програмата ще бъде допълнително пригодена съобразно интересите на учащите се по отношение жанрове музика и възможности за изява.
 • Всички ученици имат индивидуални цели в тяхното музикално образование, така че те ще имат възможността да получат индивидуално ориентирано обучение с различни възможности за развитие.

Top
show
 
close
facebook linkedin youtube